FATİH MAHALLESİ S2 NOLU DÜZENLEME SAHASI 2. ASKI

FATİH MAHALLESİ S2 NOLU DÜZENLEME SAHASI 2. ASKI

İlçemiz Fatih mahallesi S2 Nolu Düzenleme Sahası olarak adlandırılan bölgede 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi gereği Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılmış olup, hazırlanan parselasyon planı 2. defa askıya çıkarılmıştır. İlan süresi 10.03.2020 tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür. 


Yayın Tarihi : 10.03.2020