DOĞU İSTASYON MAHALLESİ S3 NOLU DÜZENLEME SAHASI ASKI İLANI

DOĞU İSTASYON MAHALLESİ S3 NOLU DÜZENLEME SAHASI ASKI İLANI

İlçemiz Doğu İstasyon mahallesinde bulunan ve tapunun 117 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller, 144 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller, 145 ada 1,2,3 nolu parseller 146 ada 1 nolu parsel ve 147 ada 1 ve 2 nolu taşınmazlara isabet eden  ve S3 nolu düzenleme sahası olarak adlandırılan bölgede 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmış olup, yapılan imar uygulaması Sarayönü Belediyesi Encümeninin 18.03.2020 tarih ve 70 sayılı kararı ve Konya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 12.05.2020 tarih ve 2020/331 sayılı kararı ile onaylanmıştır.


Yayın Tarihi : 29.05.2020