TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ 26.09.2018

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ 26.09.2018

 

İLAN

SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda özellikleri belirtilen 23 Adet Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile İhale edilerek Kiraya verilecektir.

NO

MAHALLESİ

CİNSİ

MEVKİ

ADA / PARSEL

ALAN M2

KİRALAMA SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Ladik

Tarla

Saraçaltı

/6914

20.300,00

1 Yıl

65,00 TL/Dekar

100,00 TL

2

Kurşunlu

Tarla

Kalınkaya

/1686

33.600,00

1 Yıl

60,00 TL/Dekar

100,00 TL

3

Kurşunlu

Tarla

Kalınkaya

/2529

24.960,00

1 Yıl

55,00 TL/Dekar

100,00 TL

4

Kurşunlu

Tarla

Kalınkaya

/2530

20.000,00

1 Yıl

55,00 TL/Dekar

100,00 TL

5

Kadıoğlu

Tarla

Kepir

/400

39.350,00

1 Yıl

40,00 TL/Dekar

100,00 TL

6

Karabıyık

Tarla

Karaçalı

139/138

7.914,00

1 Yıl

50,00 TL/Dekar

100,00 TL

7

Yenicekaya

Tarla

Akgeçit

/321

24.700,00

1 Yıl

200,00 TL/Dekar

100,00 TL

8

Yenicekaya

Bahçe

Bahçeler

/1015

3.000,00

1 Yıl

200,00 TL/Dekar

100,00 TL

9

Yenicekaya

Bahçe

Bahçeler

/1024

7.750,00

1 Yıl

200,00 TL/Dekar

100,00 TL

10

Yenicekaya

Bahçe

Bahçeler

/1041

6.900,00

1 Yıl

200,00 TL/Dekar

100,00 TL

11

Yenicekaya

Bahçe

Bahçeler

/1090

5.900,00

1 Yıl

200,00 TL/Dekar

100,00 TL

12

Gözlü

Tarla

Kepir Yolu

/2426

20.000,00

1 Yıl

50,00 TL/Dekar

100,00 TL

13

Gözlü

Tarla

Kepir Yolu

/2446

58.950,00

1 Yıl

60,00 TL/Dekar

150,00 TL

14

Gözlü

Tarla

Tilki Deresi

/1384

13.500,00

1 Yıl

55,00 TL/Dekar

100,00 TL

15

Gözlü

Tarla

Kayaağılı

/2895

10.050,00

1 Yıl

55,00 TL/Dekar

100,00 TL

16

Gözlü

Tarla

Hacı Veli

/1141

5.450,00

1 Yıl

60,00 TL/Dekar

100,00 TL

17

Gözlü

Tarla

Tavşantepesi

/5709

37.231,07

1 Yıl

65,00 TL/Dekar

100,00 TL

18

Bahçesaray

   Tarla

Kayalıtepe

/695

28.650,00

1 Yıl

55,00 TL/Dekar

100,00 TL

19

Bahçesaray

Tarla

Kılıcakaya

/551

12.300,00

1 Yıl

55,00 TL/Dekar

100,00 TL

20

Bahçesaray

Tarla

Alaçalı

/877

6.982,17

1 Yıl

50,00 TL/Dekar

100,00 TL

21

Bahçesaray

 Tarla

Alaçalı

/899

8.404,48

1 Yıl

50,00 TL/Dekar

100,00 TL

22

Doğu İstasyon

 Tarla

Yeniçıktı

142/33

99.946,00

1 Yıl

70,00 TL/Dekar

250,00 TL

23

Yukarı

 Tarla

Kemerköprü

603/2

750.000,00

1 Yıl

80,00 TL/Dekar

2000,00 TL

 

  1. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Sarayönü Belediyesi Mali Hizmet Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz alınabilir. Ayrıca www.sarayonu.bel.tr adresinden şartnameye ulaşılabilir.
  2. İhale Sarayönü Belediyesi Toplantı salonunda 03.10.2018 Çarşamba günü Saat:10.00’da Encümen huzurunda yapılacaktır. İhalenin herhangi bir sebeple yapılamaması durumunda 10.10.2018 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.
  3. İsteklilerin İhale gün ve saatinde bir dilekçe ile müracaat ederek dilekçede, Türkiye’deki Tebligat adresini belirtmesi ve ayrıca;
  4. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi ise Kimlik Fotokopisini, tüzel kişi ise oda belgesi ve imza sirkülerini,
  5. İhaleye katılmak isteyen vekil ise, noter onaylı vekaletnamesini,

       c- İhaleye iştirak edecekler tarafından her sayfası imzalanmış şartnameyi,

d- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli belediyemiz veznesine yatırıp aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen, teminat yerine geçen belgeyi dilekçe ekine koymaları;

e- İhalede Belediyemize daha önceden hiçbir borcu bulunmadığına dair yazıyı almaları gerekmektedir.

  1. İsteklilerin istenilen belgelerle birlikte Sarayönü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.Haber Fotoğrafları

Yayın Tarihi : 28.09.2018