SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları belirtilen 51 adet taşınmazın Ticari ve hububat ekimi amacıyla kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince  AÇIK TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek kiraya verilecektir. Taşınmazların kiralama muhammen bedelleri ve geçici teminatları ekte belirtilmiştir.


Yayın Tarihi : 30.09.2019

Haber Görselleri