May 13, 2014

SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait ekte envarterde bulunan 1 adet kilitli parke taşı ve bordür taşı imalat makinesini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

May 13, 2014

SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait ekte mevki, ada, parsel, metre karesi cinsi ve hizalarında bir aylık/yıllık kira muhammen bedelleri yazılı gayrimenkullerin açık teklif artırma ihale usulü ile ve ekli şartnamesi dahilinde 2886 sayılı kanunun 45.maddesine göre kiraya verilecektir. İhale 22.07.2020 çarşamba günü saat: 10.00 de Belediye encümeni t

May 13, 2014

SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait ekte mevki, ada, parsel, metre karesi cinsi ve hizalarında bir aylık/yıllık kira muhammen bedelleri yazılı gayrimenkullerin açık teklif artırma ihale usulü ile ve ekli şartnamesi dahilinde 2886 sayılı kanunun 45.maddesine göre kiraya verilecektir. İhale 22.07.2020 çarşamba günü saat: 10.00 de Belediye encümeni t